Rüya Tabirleri İlmi

Ali Yardimci | 04:18 | 0 yorum

Rüya Tabirleri ilmi, gerekli şartları taşıyan kişilerin, rüyaları usulüne göre yorumlama sanatıdır. Rüya yorumları (tabirleri), Kur’ân ve sünnetle sahihtir. Bu sebeple İslam Alimleri, bu konuya önem vermişler ve bu alanda eserler yazmışlardır. İslam Dünyasında zamanla ilmî yeterliliğe sahip ilim adamlarının çabalarıyla, rüya tabirleri ilmi gelişmiş ve sınırları belirlenmeye çalışılmıştır. İslamiyet’ten önce,rüya yorumu konusunda çalışmalar yapılmış ve bu alanda da eserler yazılmıştır.


Rüya Tabirleri İlminin Tarihçesi

İnsanlık, başlangıçtan günümüze kadar, rüya konusuyla ilgilenmiştir. Arista (MÖ. IV. yy): “Rüyalar ve Onların yorumları Üzerine” adlı çalışmasıyla, bu konuda ilk eseri yazan kimsedir. Bugün elimizde bulunan en eski rüya yorumu kitaplarından biri British Museum’da yer alan Mısır Dönemi kitabıdır. (M. Ö. 2000–1800) Yine İsa’dan 7 yüzyıl önce Asur Kralı; Asur Banibal zamanından kalma Ninevah’da Kral’ın rüyalarından bahseder. Asurlar ve Mısırlılar, rüya yorumu konusunda diğer milletlerden daha ileri seviyede idiler. Eski Yunan ve Romalılar da rüya yorumunda Mısırlılardan etkilenerek eserler yazmışlardır.

Hindlilerin kutsal kitabı “Vedeler”da rüya yorumundan bahsedilir. Yahudilik’te Talmut kitabının son kısmında rüya tabirleri konusu işlenmiş; hatta Hıristiyanlar arasında rüya tabircileri de çıkmıştır. İslamiyet’in ortaya çıkması ile rüya yorumuna da yeni bir ufuk gelmiştir. Bu konunun Kur’ân-ı Kerim’de işlenmiş olması ve Hz. Peygamber’in uygulamalarında görülmüş olması, önemini bir kat daha arttırmıştır.

Günümüzde bilim ve teknolojinin gelişmesi sonucu rüya yorumları konusunda da bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Ancak rüya tabirinde işin ilahi tarafını ya inkar ederek; ya da ihmal ederek; ya da rüyayı kesin bilgi derecesine götürerek bazı sapmalara gidilmiştir.

Kategori:

0 yorum